Hemofili Rehabilitasyonu

Hemofilik hasta ile ilgilenen sağlık çalışanları kimlerdir?

Hemofili tedavisinde 1970’lerden beri ekip çalışması anlayışı ağırlık kazanmıştır. Bu ekip hematolog, fiziatrist (fizik tedavi uzmanı), ortopedist, fizyoterapist, hemşire, diş hekimi, psikolog ve sosyal hizmetler uzmanından oluşmaktadır.

Hemofilide fizik tedavi ve rehabilitasyonun yeri nedir?

Hemofilide görülen kanamaların %80’i kas iskelet sistemi kanamasıdır. Bu nedenle hastalar, çeşitli kasiskelet sistemi sorunları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Kas-iskelet sistemi sorunlarının değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde rehabilitasyonun büyük önemi vardır. Uygun tıbbi tedavi ve egzersiz programı ile bu sorunların ortaya çıkmasını önlemek ya da günlük fonksiyonları engellemeyecek düzeyde kalmasını sağlamak olasıdır. Egzersiz sadece kanama olmayan dönemde değil, kanama olduğ dönemlerde de uygun şeklilde yapılarak güç kaybının en aza indirgenmesi sağlanmalıdır.